Article

3D RESIN


blog

 

 

เช็ดทำความสะอาด โมลด์ต้นแบบที่เราเตรียมไว้ โมลด์ประกบจะมีทั้งหมด 2 ชั้น

คือ ซิลิโคนและโมลด์ปูนปลาสเตอร์หรือโมลด์ไฟเบอร์กลาส จะครอบทับโมลด์ยางอีกชั้น เพื่อความแข็งแรง

 

 

blog

 

 

ผสมให้เข้ากัน และเมื่อจะใช้นำมาผสมตัวเร่งในอัตราส่วน

เรซิ่นที่ผสมแล้ว 100 กรัม/ตัวเร่ง 2% เรซิ่นสำหรับแม่พิมพ์โมลด์ประกบ จะมีลักษณะข้น

เกาะตัวกันดี เราถึงประกบได้ เรซิ่นใส+โคบอล+ตัวทำแข็ง

แต่ละขั้นตอนคนให้แตกตัวให้ดี ให้เข้ากันให้ดี

 

 

blog

 

 

ประกบโมลด์ทุกชิ้นเข้าด้วยก้นและใช้หนังยางหรือเชือกรัด

ให้โมลด์ประกบกันแน่นหงายโมลด์ขึ้นเพื่อจะเทเรซิ่น

 

 

 

blog

 

 

เทเรซิ่นประมาณเกือบเต็มแล้วเอาแม่พิมพ์มาประกบ

เรซิ่นที่เหลือ เทเข้าช่องเท(ควรเทเผื่อ เรซิ่นมีการหดตัว )

 

 

 

blog

 

 

ทิ้งให้แห้งสนิท ประมาณ2 ชั่วโมง-24 ชั่วโมง

และแกะจากแม่พิมพ์ได้เลย

 

 

 

blog

 

 

แกะออกจากแม่พิมพ์ สามารถใช้กรรไกร ตัดแต่งขอบ แล้วนำไปขัดด้วยกระดาษทราย

ไล่เบอร์ตามความหยาบไปละเอียด และพ่นเคลือบเงาให้สวยงามตามที่เราออกแบบไว้