Article

2D RESIN CLEAR


blog

วิธีการหล่อเรซิ่น

blog

 

วิธีการหล่อเรซิ่นใส 2 มิติ

เตรียมแม่พิมพ์ยางที่จะต้องการหล่อ และทำความสะอาด

ผสมเรซิ่นใส และน้ำยาตัวทำปฏิกิริยาสีม่วง(cobalt)คนให้เข้ากันโดยคนไปในทางเดียวกัน

ไม่คนย้อนกลับและยกไม้คนขึ้น - ลงเพื่อให้น้ำยาและเรซิ่นผสมเข้ากันจนทั่วหมดทั้งภาชนะ

 

blog

 

ผสมน้ำยาตัวทำแข็ง (hard) และเทลงผสมกับเรซิ่นที่เตรียมไว้ แล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้ากันดีแล้ว

เทลงไปในแม่พิมพ์กะให้เต็มพอดี เมื่อเทเรซิ่นเสร็จแล้วทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง เรซิ่นจะแข็งตัว

 

การตรวจสอบว่าเรซิ่นแข็งตัว ให้เอาหลังมือแตะที่ชิ้นงานจะมีความร้อน แสดงว่า

เรซิ่นแข็งตัวแล้วให้แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์โดยนำแม่พิมพ์ยางคว่ำลงบนพื้นไม้อัดเรียบแล้ว แกะออกจากแม่พิมพ์

 

 

blog

 

สามารถใช้กรรไกร หรือมีดตัดแต่งขอบให้สวยงามแล้วนำไปขัดด้วยกระดาษทราย ไล่เบอร์ตามความหยาบไปละเอียด

พ่นเคลือบเงาให้สวยงามตามที่เราออกแบบไว้